Medische Trainingstherapie

medische trainingstherapie

Wat is medische trainingstherapie?
Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, is een vorm van training en therapie, waarbij met behulp van specifieke oefeningen en soms met behulp van oefenapparatuur op een verantwoorde manier wordt gewerkt aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het accent hierbij ligt op de functionele training, dit wil zeggen, dat er wordt geoefend in bewegingspatronen die bekend zijn voor het lichaam. Belangrijk is om spieren te trainen in deze ‘totaal patronen’, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan normale, natuurlijke bewegingen. Door dit doelgerichte trainen van de juiste spieren is de medische trainingstherapie geschikt om een teveel aan beweging te stabiliseren.

Wat is het doel van de medische trainingstherapie?
Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten weer uitgevoerd kunnen worden. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van bijvoorbeeld werk en sport. Met de medisch trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging worden verholpen.

Voor wie is medische trainingstherapie?
Eigenlijk is de training voor iedereen. Uw leeftijd, eventuele klachten of uw conditie vormen geen belemmering voor deelname. U krijgt een individueel oefenprogramma, dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd.

Hoe wordt de medische trainingstherapie toegepast?
Deze functiegerichte training wordt toegepast met en zonder hulp van toestellen en apparaten. De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de individuele deelnemer en wordt in groepsverband gegeven onder begeleiding van een fysiotherapeut. Door de deskundige begeleiding is de kans op overbelasting of blessures gering.

Er wordt op verantwoorde wijze gewerkt aan uw functieherstel.

Contact

045 - 5216663 / 06 - 29318187
Akerstraat Noord 348
6431 HX Hoensbroek

ONZE FYSIOTHERAPEUTEN

Dhr. W. Dreesen

Mevr. M. Laudy-Lemmens

Mevr. P. van Veldhoven-Tel
in opleiding voor Manuele lymfedrainage Specialisatie: Geriatrische fysiotherapie

Dhr. P. Witjes
Specialisatie: McKenzie therapeut,
Cyriax therapeut

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 18:00

In overleg zijn ook andere tijden mogelijk.