Ons aanbod

toegangkelijkheid fysiotherapie fysio

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Sinds 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbrief meer nodig voor de fysiotherapeut.
 U mag natuurlijk altijd eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft niet. U kunt direct bij de fysiotherapeut terecht.

Algemene fysiotherapie
In onze praktijk behandelen we niet alleen specifieke doelgroepen. U kunt natuurlijk ook terecht voor niet-specialistische klachten. Uw voordeel is dat er uitgebreide ervaring aanwezig is op velerlei gebieden, waarmee u, als het nodig is, snel bij de juiste behandelaar terecht kunt. Lopen, staan, buigen; zolang bewegen vanzelf gaat, staan we er niet bij stil dat ons lichaam een knap werkend complex geheel is. Tot het moment dat er iets verandert. Er dient zich een blessure aan of u moet herstellen van een operatie. Als ons lichaam bij het alledaagse bewegen niet goed meewerkt, kan een fysiotherapeut geraadpleegd worden.

De klacht
U kunt bij ons terecht voor klachten vanwege uw houding of omdat een bepaalde beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een “verkeerde” beweging of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleid u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier sporten of weer aan het werk kunnen. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Het onderzoek
Afhankelijk van uw situatie bezoekt u onze praktijk. In sommige gevallen komen wij bij u aan huis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kan uw fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Uiteraard werken we met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

De behandeling
Een belangrijk onderdeel van uw behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegings-mogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Maar ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden, Het gaat er om dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan uw fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek. Ook geeft hij/zij u preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling en verergering van uw klachten te voorkomen. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij u begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld aan het werk te kunnen.

Geriatriefysiotherapie
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van ouderen. Hij heeft kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een botbreuk na een val. De behandeling is erop gericht klachten te verminderen en verdere achteruitgang te voorkomen, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Wij zien het als een taak om gezinsleden en mantelzorgers waar nodig te adviseren en te begeleiden.

Oedeemtherapie
Therapeutische lymfedrainage en oedeemtherapie kunnen worden toegepast bij de behandeling van oedeem. Oedeem ontstaat als een abnormale opeenhoping van vocht in het weefsel bv na een operatie, bij een ontsteking, bij hart- en vaatziekten, nierziekten enz. Voor de behandeling van het oedeem is is het belangrijk om te weten of er onvoldoende vochtafvoer is via de bloedvaten (veneuze ophoping) of dat de lymfevaten onvoldoende werken.

Ontspanningstherapie
Spierontspanning als ontspanningstechniek, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Jacobson, werkt volgens het principe dat je je spieren beurtelings achtereenvolgens sterk aanspant, waarna je ze loslaat en van de ontspanning geniet. De methode is gebaseerd op het verschijnsel dat ontspanning van de spieren een gevoel van “zwaarte” veroorzaakt. (Omgekeerd: indien men gevoelens van zwaarte induceert, ontspannen de spieren zich).

Medische training en revalidatie
Onder begeleiding van uw fysiotherapeut oefent u een speciaal voor u samengesteld oefenprogrammma, rekening houdend met uw specifieke mogelijkheden en beperkingen. Het programma bestaat uit oefeningen met zogenaamde pully-apparaten, 
vrije oefeningen en grondoefeningen.

Overige diensten

    Beweegadvies
    Second opinion
    Loophulpmiddeltraining (stok, krukken, rollator etc.)
    Taping en bandages

Contact

045 - 5216663 / 06 - 29318187
Akerstraat Noord 348
6431 HX Hoensbroek

ONZE FYSIOTHERAPEUTEN

Dhr. W. Dreesen

Mevr. M. Laudy-Lemmens

Mevr. P. van Veldhoven-Tel
in opleiding voor Manuele lymfedrainage Specialisatie: Geriatrische fysiotherapie

Dhr. P. Witjes
Specialisatie: McKenzie therapeut,
Cyriax therapeut

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 18:00

In overleg zijn ook andere tijden mogelijk.